เงือนไขการ ประกันสินค้า ที่คลอบคลุมภายใต้ของ บริษัท อมานะห์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

เงือนไขการรับ ประกันสินค้า ที่ไม่คลอบคลุมภายใต้ของ บริษัท อมานะห์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

หมายเหตุ: การตั้งค่าเครื่องและข้อมูลต่างๆ ในเครื่องอาจมีการสูญหายไปเมื่อส่งเคลมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทางผู้ใช้งานควรสำรองข้อมูล หรือ ลบข้อมูลสำคัญอันเป็นความลับของท่านออกจากสินค้าก่อนนำมาเคลม

ที่อยู่การเคลมสินค้าติดต่อด้านล่าง 

บริษัท อมานะห์  เน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0105558168136

137 ซอยลาดพร้าว 132 (วัดกลาง)  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240
Tel: 092-2708856 , 087-1118415 (ซ้อล)

##หมายเหตุเรื่องประกัน 2 ปี เนื่องจากทาง บริษัท อมานะห์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ได้มีการเปลียนนโยบายการประกัน 2 ปีเต็ม ในสินค้า Mikrotik | Ubiquiti (เริ่มต้นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป) แจ้งมาเพื่อทราบ