รายละเอียด
Mikrotik Ethernet routersรับประกันสินค้า 2 ปี
     Mikrotik Switch Non PoEรับประกันสินค้า 2 ปี
     Mikrotik Switch PoEรับประกันสินค้า 1 ปี
     Mikrotik Outdoorรับประกันสินค้า 1 ปี
     Mikrotik Accessoriesรับประกันสินค้า 1 ปี
Ubiquiti Access Point (Indoor)รับประกันสินค้า 2 ปี
    Ubiquiti Access Point (Outdoor)รับประกันสินค้า 1 ปี
    Ubiquiti Switch & Switch PoEรับประกันสินค้า 2 ปี
    Ubiquiti Gateway & Cloud Key Controllerรับประกันสินค้า 1 ปี
    Ubiquiti Accessoriesรับประกันสินค้า 1 ปี
    Ubiquiti Protectรับประกันสินค้า 1 ปี
Ruijie Networkรับประกันสินค้า 3 – 5 ปี (แต่ละรุ่น)
Aruba Instant Onรับประกันสินค้า 1 ปี
 Cisco Networkรับประกันสินค้า Lifetime Limited Warranty

เงือนไขการ ประกันสินค้า ที่คลอบคลุมภายใต้ของ บริษัท อมานะห์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

 • ระยะการเคลมสินค้าจะอยู่ที่ 1 – 10 วัน นับจากของมาถึง บริษัทฯ
 • การเคลมสินค้า ทางเราจะเปลียนสินค้าตัวใหม่ หรือ สินค้าที่ซ่อมแล้วใช้งานได้ปกติ ขึ้นอยู่กับทาง บริษัท อมานะห์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
 • ในกรณีที่สินค้าบางรุ่น (เลิกการผลิตแล้ว แต่ลูกค้าซื้อไปยังไม่ครบ Warranty ทาง บริษัทฯ ยินดีที่จะปลียนสินค้ารุ่นใกล้เคียงให้ อาจจะเป็นรุ่นที่สูงกว่า/ต่ำกว่า ขึ้นอยู่ว่า เรามีสินค้านั้นๆไหม)

เงือนไขการรับ ประกันสินค้า ที่ไม่คลอบคลุมภายใต้ของ บริษัท อมานะห์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

 • มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, ชิ้นส่วนบางส่วนหายไป, มีรอยตกหล่นกระแทกที่ตัวอุปกรณ์
 • มีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม, ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ๊นท์ขาด เป็นต้น
 • สินค้าโดน Hack หรือ ไวรัส sys จะไม่เข้าอยู่ในเงือนไขการรับประกันสินค้า
 • สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี เช่น การต่ออุปกรณ์ผิด การใช้แรงดันไฟไม่ตรงกับมาตรฐานเครื่อง ปัญหาที่เกิดจากแหล่งจ่ายไฟ เช่น ไฟตกไฟกระชาก หรือการนำอุปกรณ์ประเภทที่สำหรับใช้ในอาคาร นำไปใช้นอกอาคาร หรือ ไม่มีการป้องกันอุปกรณ์จากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่นฝุ่น ไฟ ความร้อน หรือ ระบบไฟฟ้าที่ไม่ปกติ
 • Serial Number ของสินค้าขาด ชำรุด ถูกแก้ไข หรือ ถูกเปลี่ยน
 • Void Warranty สติ๊กเกอร์รับประกัน มีรอยฉีกขาด, หาย, ลบ, แก้ไข
 • ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ฟ้าผ่า น้ำท่วม ฯลฯ
 • ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลง ซ่อมแซม แก้ไข หรือ การเปิดผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: การตั้งค่าเครื่องและข้อมูลต่างๆ ในเครื่องอาจมีการสูญหายไปเมื่อส่งเคลมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทางผู้ใช้งานควรสำรองข้อมูล หรือ ลบข้อมูลสำคัญอันเป็นความลับของท่านออกจากสินค้าก่อนนำมาเคลม

ที่อยู่การเคลมสินค้าติดต่อด้านล่าง 

บริษัท อมานะห์  เน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0105558168136

137 ซอยลาดพร้าว 132 (วัดกลาง)  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240
Tel: 092-2708856 , 087-1118415 (ซ้อล)