ประกันสินค้า

เงือนไขการ ประกันสินค้า ที่คลอบคลุมภายใต้ของ บริษัท อมานะห์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

 • สินค้าทุกรุ่นรับประกันให้ 2 ปีเต็ม นับตั้งแต่ซื้อจาก บริษัท อมานะห์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (ยกเว้น Aruba Instant On)
 • สินค้ารายการที่รับประกันสินค้า 2 ปีเต็ม Mikrotik | Ubiquiti UniFi (ยกเว้น Aruba Instant On)
 • ระยะการเคลมสินค้าจะอยู่ที่ 1 – 10 วัน นับจากของมาถึง บริษัทฯ
 • การเคลมสินค้า Mikrotik | Ubiquiti UniFi ทางเราจะเปลียนสินค้าตัวใหม่ หรือ สินค้าที่ซ่อมแล้วใช้งานได้ปกติ ขึ้นอยู่กับทาง บริษัท อมานะห์ เน็ตเวิร์ค จำกัด
 • ในกรณีที่สินค้าบางรุ่น (เลิกการผลิตแล้ว แต่ลูกค้าซื้อไปยังไม่ครบ 2ปี ทาง บริษัทฯ ยินดีที่จะปลียนสินค้ารุ่นใกล้เคียงให้ อาจจะเป็นรุ่นที่สูงกว่า/ต่ำกว่า ขึ้นอยู่ว่า เรามีสินค้านั้นๆไหม)

เงือนไขการรับ ประกันสินค้า ที่ไม่คลอบคลุมภายใต้ของ บริษัท อมานะห์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

 • มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, ชิ้นส่วนบางส่วนหายไป, มีรอยตกหล่นกระแทกที่ตัวอุปกรณ์
 • มีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม, ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ๊นท์ขาด เป็นต้น
 • สินค้าโดน Hack หรือ ไวรัส sys จะไม่เข้าอยู่ในเงือนไขการรับประกันสินค้า
 • สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี เช่น การต่ออุปกรณ์ผิด การใช้แรงดันไฟไม่ตรงกับมาตรฐานเครื่อง ปัญหาที่เกิดจากแหล่งจ่ายไฟ เช่น ไฟตกไฟกระชาก หรือการนำอุปกรณ์ประเภทที่สำหรับใช้ในอาคาร นำไปใช้นอกอาคาร หรือ ไม่มีการป้องกันอุปกรณ์จากสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่นฝุ่น ไฟ ความร้อน หรือ ระบบไฟฟ้าที่ไม่ปกติ
 • Serial Number ของสินค้าขาด ชำรุด ถูกแก้ไข หรือ ถูกเปลี่ยน
 • Void Warranty สติ๊กเกอร์รับประกัน มีรอยฉีกขาด, หาย, ลบ, แก้ไข
 • ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ฟ้าผ่า น้ำท่วม ฯลฯ
 • ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลง ซ่อมแซม แก้ไข หรือ การเปิดผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: การตั้งค่าเครื่องและข้อมูลต่างๆ ในเครื่องอาจมีการสูญหายไปเมื่อส่งเคลมหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ทางผู้ใช้งานควรสำรองข้อมูล หรือ ลบข้อมูลสำคัญอันเป็นความลับของท่านออกจากสินค้าก่อนนำมาเคลม

ที่อยู่การเคลมสินค้าติดต่อด้านล่าง 

บริษัท อมานะห์  เน็ตเวิร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0105558168136

137 ซอยลาดพร้าว 132 (วัดกลาง)  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240
Tel: 092-2708856 , 087-1118415 (ซ้อล)

##หมายเหตุเรื่องประกัน 2 ปี เนื่องจากทาง บริษัท อมานะห์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ได้มีการเปลียนนโยบายการประกัน 2 ปีเต็ม ในสินค้า Mikrotik | Ubiquiti (เริ่มต้นวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป) แจ้งมาเพื่อทราบ